مهلت ارسال معاملات فصلي تابستان 1398

مهلت ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی (ماده 169مكرر)۴۵ روز پس از پایان هر فصل مي باشد وباتوجه به تعطيل بودن 1398/08/15،موديان محترم مي توانند معاملات فصلي تابستان را تا پايان روز 1398/08/16 در سامانه ثبت نمايند.


date_range ۱۳۹۸/۰۸/۱۱، ۱۷:۳۵:۴۳       visibility 137