خوش آمدید

شرکت بهین تراز سپهر زنجان نماینده صندوق نوآوری وشکوفایی ایرانیان
 

خدمات قابل ارائه

 ♦عضو جامعه حسابداران خبره ایران

 ♦مدیر فنی حسابرسی تامین اجتماعی

♦مدیرعامل خانه خیرین استان زنجان

♦حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آریا روش

♦رئیس هیات مدیره موسسه خیریه بهین کارگستر زنجان

♦ارزیاب مالی شرکتهای دانش بنیان استان

♦عضو هیات مدیره کلینیک کسب وکار استان

پر بازدید ترین مقالات