اخبار 2


برگزاری انتخابات هیات امنای کلینیک کسب وکار جهت تعیین مدیر کیلینک در شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان

در این انتخابات 5 نفر به عنوان اعضای اصلی ،2نفر علی البدل ویک نفر بازرس علی البدل انتخاب شدند.آقای کیهان فلاح  مدیر عامل بهین تراز به عنوان عضو هیات مدیره این کلینیک انتخاب شدند.

 

 

 

 


date_range ۱۳۹۷/۰۹/۰۳، ۱۰:۳۴:۰۵       visibility 1146