تغییر در حسابداری و صورتهای مالی

                 تغییر در حسابداری و صورتهای مالی

https://www.aparat.com/v/FhOxH                                                                                                   

 

 

 

تقویم و تاریخ

شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
Saturday , 8 May 2021
السبت ، ۲۶ رمضان ۱۴۴۲
اردیبهشت 1400
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
31302928272625